• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Seminar Tilbake

Beskrivelse

Vi presenterer resultater en dybdeanalyse av koronapandemiens effekter på kollektivtransporten. Prosjektet gjennomføres I samarbeid med kollektivselskapene Kolumbus, Skyss, AKT og Brakar. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse i fire byområder for å avdekke endring i befolkningens reisevaner, deres forhold til trengsel og mulighet til å anvende hjemmekontor. I tillegg analyserer vi konkurranseflater og etterspørselseffekter basert på modellkjøringer.

Program

Kan vi forvente en varig endring i reisevaner, og hva er i så tilfelle de viktigste årsakene?

– Mari Betanzo, Urbanet Analyse

Hvordan kan vi motvirke kollektivtransportens inntektsbortfall på lang sikt?

– Bård Norheim, Urbanet Analyse

Spørsmål og kommentarer

Foredragsholdere

  • Mari Fossheim Betanzo

    Mari Betanzo er samfunnsøkonom. Hun arbeider i hovedsak med strategiske transportanalyser, finansieringsmodeller og estimering av kostnader for ulike transportscenarier.

  • Bård Norheim

    Bård Norheim er samfunnsøkonom/forsker II og daglig leder i Urbanet Analyse. Han jobber med rammebetingelser og utfordringer for kollektivtransporten i større byområder, analyser av finansieringsmodeller og konkurranseutsetting.

Praktisk info

Seminaret er åpent for alle som ønsker å delta. Møtet blir tatt opp og lagt ut på vår nettside i etterkant.

Meld deg på her, så sender vi deg lenke til webinaret i Teams: https://response.questback.com/asplanviakas/f60vfj43sb

Last ned dokument her