• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Seminar Tilbake

Beskrivelse

Forsinkelser oppleves som en stor ulempe for trafikantene og innebærer betydelige kostnader for operatørene og samfunnet. Gevinsten av ulike fremkommelighetstiltak vil avhenge av hvor mange som berøres av tiltakene, hvordan trafikantene verdsetter tidsgevinstene som oppstår og om operatørene klarer å effektivisere rutetilbudet når punktligheten øker.

På seminaret diskuterer vi betydningen av bedret fremkommelighet og hvordan vi finner de beste tiltakene. Vi viser resultater fra to tidligere prosjekter, et for Region Stockholm hvor vi studerte busstrafikken i Stockholm, og ett for Ruter i Asker.

Program

Betydningen av bedret fremkommelighet, med eksempler fra Stockholm

Torbjörn Eriksson, Urbanet Analyse

Vurdering av konkrete fremkommelighetstiltak, med eksempler fra Asker

Ingunn Ellis, Urbanet Analyse

Foredragsholdere

  • Torbjörn Eriksson

    Torbjörn Eriksson har arbeided inom det offentliga- og det privata näringslivet. Huvudinriktningen är att utveckla tjänster som möter konsumenten behov. Torbjörn har varit produktchef på Nobina och affärsområdeschef på Ipsos. En marknadsanalytiker som kopplar ihop beteende/resvanor med attityder och värderingar.

  • Ingunn Opheim Ellis

    Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

Praktisk info

Seminaret er åpent for alle som ønsker å delta, så send gjerne invitasjonen videre.

Meld deg på her, så sender vi deg lenke til webinaret i Teams: https://response.questback.com/asplanviakas/uruvxid1tx

Last ned dokument her