• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Seminar Tilbake

Beskrivelse

Som følge av regjeringens bompengeoppgjør i 2019 mottar de største byområdene nå betydelige midler til takstreduksjoner i kollektivtransporten. Hvordan bør takstreduksjonene innrettes for å bidra til nullvekstmålet? Og hvordan sikre at tiltakene ikke er for dyre å opprettholde dersom tilskuddet faller bort?

Vi har forsøkt å svare på disse spørsmålene på oppdrag fra Troms og Finnmark fylkeskommune, hvor Tromsø mottar 20 millioner per år i en fireårsperiode for å redusere takstene.

Program

På webinaret vil vi presentere og diskutere resultatene fra Tromsø og sammenlikne mot Trondheim hvor vi har gjennomført en liknende utredning.

Foredragsholdere

  • Kristine Wika Haraldsen

    Kristine Wika Haraldsen er samfunnsøkonom. Hun arbeider med kostnadsmodellen, takstanalyser og nye dynamiske kontrakter for kollektivtransporten.

Praktisk info

Her kan du se webinaret i opptak: https://vimeo.com/503008431

Last ned dokument her