• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Seminar Tilbake

Beskrivelse

Teknologidagene 2019 arrangeres i Trondheim 21.–25. oktober. Urbanet Analyse skal holde innlegg om reisevaner og omfang av sykling onsdag 23. oktober. Les mer på Statens vegvesens nettside:

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/forskning+og+utvikling/teknologidageneProgram

Foredragsholdere

  • Ingunn Opheim Ellis

    Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

Praktisk info