• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Vurdering

På oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune har Urbanet Analyse i Asplan Viak vurdert RTM23+ mot RTM region øst for trafikken i Oslo-området. Basert på notatet er det samlet sett vår oppfattelse at RTM23+ gir et bedre totalbilde på transporten i Oslo-området. Dette vil trolig forsterkes med ny godsmatrise for modellen som kommer tidlig i 2021.

Som grunnlag for vurderingen er det undersøkt hvordan RTM region øst og RTM23+ treffer mot trafikktellinger for noen hovedfartsårer i Oslo, og det er beregnet kjøretøykilometerne i hver av modellene innenfor Oslos grenser. Videre gis noen beskrivelser av forskjeller mellom de to modellene både med tanke på inndata og oppbygning.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Johannes
  Raustøl
 • Harald
  Høyem
 • Aurora
  Briså Strætkvern

Andre bidragsytere

 • Stig
  Alstad