• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Vudering

Urbanet Analyse skal på oppdrag fra Miljøpakken i Trondheim vurdere hvordan en kan benytte takstreduksjoner mest mulig effektivt med tanke på å nå målene i byvekstavtalene, spesielt nullvekstmålet.

Den faglige vurderingen skal belyse hvordan prisene påvirker trafikantenes reiseadferd i ulike markedssegment og med ulike konkurranseflater.

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Kristine
    Wika Haraldsen
  • Bård
    Norheim