• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Nasjonalt takstsystem

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Urbanet Analyse vurdert konsekvenser av endringer i takstsystemet på nasjonalt nivå. Oppdraget har sett på konsekvenser av harmonisering av kundekategorier, innføring av differensierte takster og endring i de statlige rabattordningene. I forbindelse med prosjektet er det gjennomført en verdsettingsundersøkelse i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Hovedresultatene fra denne analysen viste et stort potensial knyttet til å bruke takstene mer aktivt for å få flere kollektivreiser.

Stort potensial knyttet til tidsdifferensierte takster

Rushtrafikken har de minst prisfølsomme trafikantene, samtidig som kostnadene ved den dimensjonerende rushtrafikken er nesten dobbelt så høy som utenfor rush.  Våre analyser viser at mange kollektivtrafikanter kan flytte reisetidspunkt til utenfor rushtrafikken.

Tidsdifferensiering øker mulighetene for å kunne finansiere nullvekstmålet i de største byene.

Honnørrabatten bør endres

Våre analyser viser at grunnlaget for en sosial rabatt til pensjonister er svekket.  Analyser viser at pensjonistene foretar omtrent 25 prosent av sine kollektivreiser i rushtiden, hovedsakelig om ettermiddagen. Samtidig viser markedsundersøkelsen at de har stor mulighet til å endre reisetidspunkt til utenfor rush. Prosjektet anbefaler derfor at honnørrabatten bare gjelder utenfor rush.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Kristine
  Wika Haraldsen