• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Utredning

Oslo kommune har i Klima- og energistrategien fastsatt et mål om å redusere all biltrafikk med 20 prosent i løpet av bystyreperioden og en tredel innen 2030, med 2015 som referanse. Dette målet innebærer at antall bilreiser må reduseres med 26 prosent i 2020 og med 46 prosent i 2030.

Denne utredningen har vurdert hvordan ulike tiltak bidrar til å redusere personbiltrafikken i tråd med de lokale målsetningene. Vi har først og fremst fokusert på tiltak som allerede er vedtatt eller planlagt gjennomført. I 2020 bidrar tiltakene til en reduksjon i bilreiser på 6 prosent sammenlignet med trend. Dette er omtrent en fjerdedel av den reduksjonen som er nødvendig for å nå målet. I 2030 bidrar tiltakene med omtrent 30 prosent av målsetningen, og analysen viser at antall bilreiser må reduseres med ytterligere 37 prosent dersom målet skal nås.

Dersom elbiler betaler bomtakst og parkeringsavgift på samme nivå som fossilbilene øker effekten av tiltakspakken til 40 prosent i 2030. Dette betyr at virkemiddelpakken likevel må være mer enn dobbelt så sterk for å sikre måloppnåelse. Den store avstanden viser at de lokale målene er svært ambisiøse, og at måloppnåelse vil kreve sterke grep.

Oppdragsgivere: Ruter, Klimaetaten, Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel.

Foto: Hanne Jonassen

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Johannes
  Raustøl
 • Bård
  Norheim