• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Utredning

Kolumbus planlegger utvidelse av tilbudet på Nord-Jæren i forbindelse med byvekstavtalen. I denne sammenheng er det interessant å vurdere hvordan man kan benytte midlene som er stilt til rådighet på best mulig måte.

Urbanet har bistått Kolumbus med utredning av rutetilbudet på Nord-Jæren. Utredede punkter er bl.a.:

 • Belyse konsekvenser av ruteomlegginger når bussveien innfases
 • Prioritering av økte midler for kollektivtransporten
 • Vurdering av utvidet sommer- og helgetilbud
 • Analyse av mating område med potensiale for mating til tog
 • Vurdering av endret kollektivtilbud ved flytting av sykehuset til Ullandhaug

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Harald
  Høyem
 • Johannes
  Raustøl
 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Patrick
  Berent Ranheim
 • Bård
  Norheim