• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Drammen - Hokksund og Hønefoss

Urbanet analyse har, på oppdrag av Buskerud fylkeskommune, utredet hvordan den fremtidige kollektivbetjeningen mellom byene Drammen – Hokksund og Hønefoss kan være når ny Ringeriksbane står ferdig. Den nye banestrekningen fører til at eksisterende togtilbud mellom Drammen – Hokksund og Hønefoss faller bort, og det er et behov for å se på hvordan transportbehovet mellom disse byene ivaretas. 

Utgangspunktet for rapporten er å utvikle mulige konsepter for kollektivtrafikken i analyseområdet. I løpet av utredningen ble det utviklet tre konsepter basert på transportmarkedet når Ringeriksbanen er i drift, som er forutsatt i analyseåret 2024. De tre konseptene er 

 • Konsept 1: Bussbasert kollektivtilbud
 • Konsept 2: Togbasert tilbud med materuter med buss
 • Konsept 2A: Togbasert tilbud med flere stopp

Vi ser på endringene i tilbudet gjennom «øynene» til trafikantene gitt hvilke reisebehov de har. Effekter, som endringer i etterspørsel, trafikantnytte og kostnader i de ulike konseptene, blir sammenlignet mot referansesituasjonen.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Mads
  Berg
 • Marte
  Bakken Resell
 • Eli-Trine
  Svorstøl