• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Utredning

Urbanet Analyse har på oppdrag fra Kolumbus utredet effekter på etterspørsel, utslipp og kostnader av å elektrifisere Vassøyferga og å endre anløpssted fra Stavanger sentrum til Bjørnøy. 

På bakgrunn av beregningene anbefaler vi eldrift på dagens strekning. Dette medfører ingen endring i etterspørsel og reduserer utslippene med 796 tonn CO2-ekvivalenter. Det er positivt for trafikantene som beholder sitt gode kollektivtilbud. I tillegg unngås noe av investeringskostnadene ved å anlegge nytt fergestø og risikoen knyttet til eventuell brobygging på fergestøet unngås. 

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Mari
    Fossheim Betanzo
  • Kristine
    Wika Haraldsen