• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Undersøkelse

En gjennomsnittlig hotellgjest foretar omtrent fire turer ut og inn av hotellet i løpet av et døgn. Over 70 prosent av alle turene gjennomføres med miljøvennlige transportmidler, hovedsakelig gange og kollektivtransport. 

Dette viser resultater fra en ny undersøkelse hvor Urbanet Analyse har kartlagt turproduksjon i forbindelse med hotellvirksomhet i bysentra. Undersøkelsen viser videre at et gjennomsnittlig sentrumshotell mottar syv vareleveranser i løpet av en hverdag. 

Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet, og er en del av etatens FoU-program Bedre By («Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byer»). 

God kunnskap om sammenhengen mellom arealbruk og transport er nødvendig for å kunne vurdere hvordan arealbruk påvirker transportbehov. Erfaringstall om antall turer inn til og fra et område eller virksomhet utgjør grunnlag for å vurdere nettopp denne sammenhengen.

Resultatene fra undersøkelsene som Urbanet Analyse gjennomfører vil supplere eksisterende kunnskap om turproduksjon for andre områder og vil inngå som en viktig del i arbeidet med å tilrettelegge for arealbruk og infrastruktur som er tilpasset hverandre.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Maria
  Amundsen