• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Transportmodeller

Infrastruktur, trafikk, topografi og bystruktur er eksempler på faktorer vi diskuterer i denne rapporten. Rapporten er skrevet i samarbeid med Sintef. Oppdraget var å vurdere faktorer som betyr noe for bruk av sykkel, og vektlegging av hvor mye dette vil påvirke sykkelbruken. Prosjektet utføres for Statens vegvesen, Vegdirektoratet, og inngår i direktoratets forskningsprogram Bedre by, som er en del av et forskningssamarbeid med Kommunal- og Moderniserings­departementet (KLD) og KS. Målsettingen er å forbedre den regionale transportmodellen (RTM), slik at den mer presist kan modellere sammenhengen mellom ulike lokaliserings­mønstre, transportomfang og transportmiddelfordeling, og dermed komme fram til standardiserte og nasjonale transportstandardkategorier for sykkel knyttet til grunnkretser som kan brukes i RTM. Faktorene på grunnkretsnivå blir også diskutert i sammenheng med hvilke faktorer som er av betydning samlet sett.

I tvillingprosjektet til denne rapporten ser vi på rapportstandarder for kolletivtrafikk.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis

Andre bidragsytere

 • Hilde
  Solli
 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Olav
  Kåre Malmin