• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Transportmodeller

Urbanet Analyse og  SINTEF har på oppdrag for Statens vegvesen, Vegdirektoratet undersøkt mulige  forbedringer i beskrivelsen av kollektivreiser i de Regionale transportmodellene (RTM). Beskrivelsen av kollektivreisene består av for eksempel tilbringertid, ombordtid, ventetid. Hensikten med prosjektet var både å undersøke hvorvidt det er elementer av kollektivreisen som ikke er inkludert i dagens modeller som bør inkluderes, samt peke på mulige innretninger disse kan ha. Det ble også sett på om det var elementer som er inkludert i dagens modeller som kan forbedres.  Resultatet av prosjektet er en anbefaling av elementer som vi mener bør fokuseres på i det videre utviklingsarbeidet med RTM. Dette inkluderer mulige attraktivitetsindekser for holdeplassegenskaper, trengsel, forsinkelse og ståplassulempe, tilbringertid til holdeplass og påstigningstid på holdeplass.

I tvillingprosjektet til denne rapporten ser vi på rapportstandarder for sykkel.

Last ned dokument her

Andre bidragsytere

 • Mads
  Berg
 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Olav
  Kåre Malmin
 • Petter
  Arnesen