• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

På oppdrag fra Trafikanten AS har Urbanet Analyse analysert effektene av å innføre sanntidsinformasjon på holdeplassen. Formålet med prosjektet er å undersøke om sanntidsinformasjon på holdeplassen reduserer passasjerenes opplevelse av ventetid på holdeplassen. Analysene er basert på brukerundersøkelser.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Alberte
  Ruud