• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

På oppdrag fra Ruter har Urbanet Analyse gjennomført en spørreundersøkelse blant de som parkerer på Rosenholm innfartsparkering og ved Holmlia stasjon. Formålet med prosjektet er å undersøke trafikantenes bruk og oppfatning av de to innfartsparkeringene.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Katrine
    Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

  • Alberte
    Ruud