• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Urbanet Analyse har gjennomført en spørreundersøkelse blant passasjerene på TIMEkspressens ruter for å belyse hvorvidt dagens takststruktur og rabattordninger er optimal i forhold til målsettingene med disse rutene.

Spørsmålet er om prissystemet på ekspressbussrutene i dag er optimalt, både i forhold til trafikantenes prisfølsomhet, avveiningene mellom pris og frekvens, konkurranseflater mot andre transportmidler og marginalkostnadene ved å endre tilbudet. Rapporten er konfidensiell.

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim
  • Katrine
    Næss Kjørstad