• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Tiltaksutredning

Urbanet Analyse har, i samarbeid med NILU, utarbeidet en revidert tiltaksutredning med handlingsplan for lokal luftkvalitet for Fredrikstad og Sarpsborg kommune som tilfredsstiller kravene gitt i forurensningsforskriften. Bakgrunnen for prosjektet er Miljødirektoratets vedtak datert 18.11.2016 med krav om revisjon av tiltaksutredning for lokal luftkvalitet. 

Tiltaksutredningen presenterer beregningene av effekten og kostnadene ved tiltakene gitt i handlingsplanen for luftkvalitet, i tillegg til den samlede effekten av tiltak i Bypakke Nedre Glomma på lokal luftkvalitet.

Last ned dokument her

Andre bidragsytere

  • Tormod
    Wergeland Haug
  • Eli-Trine
    Svorstøl