• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Analyse

På oppdrag for Ruter skal Urbanet Analyse analysere bussfremkommelighet i Akershus. Økende veitrafikk gjør situasjonen stadig vanskeligere for bussen. 

På bakgrunn av økende fremkommelighetsutfordringer går prosjektet ut på følgende: 

 1. Utarbeide en verktøykasse med tiltak som kan gi bussen bedre fremkommelighet i bybåndet samt inn til og gjennom de regionale byene i Akershus
 2. Analysere fremkommelighetsproblemer og komme med forslag til tiltak for å gi bedre fremkommelighet for buss i et case-område i Asker: Røykenkorridoren, inn mot Asker sentrum og Slemmestadveien.

Foto: Birgitte Haneide/Ruter

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Harald
  Høyem
 • Johannes
  Raustøl

Andre bidragsytere

 • Tomislav
  Salopek (Asplan Viak)