• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Anbefalte tidsverdier for kollektivtransport fordelt på reiseformål.


I dette notatet dokumenteres analyser av tidsverdistudien blant trafikantene i Oslo og Akershus, der tidsverdiene er segmentert på reiseformål. Urbanet Analyse gjennomførte i 2010 en omfattende tidsverdiundersøkelse blant innbyggerne i Oslo og Akershus, på oppdrag fra Ruter/Prosam (Ruud m fl 2010/Prosam.rapport 187). På oppdrag fra Jernbaneverket har vi segmentert tidsverdiene fra undersøkelsen på hhv arbeid, tjenestereise og øvrige formål (handling, fritidsaktiviteter mv).

Last ned dokument her

Andre bidragsytere

  • Alberte
    Ruud