• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

På oppdrag av Ruter har Urbanet Analyse gjort en faglig vurdering av effektene av takst- og ruteforsøk som ble gjennomført på busslinjene mellom Drøbak og Oslo i 2007.

Det er også skrevet en artikkel i Samferdsel nr 3.2008, på bakgrunn av notatet "Bedre tilbud ga flest nye reisende".

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Katrine
    Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

  • Alberte
    Ruud