• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Sykkelpotensial

Urbanet Analyse og Asplan Viak har på vegne av Statens vegvesen, Region øst utarbeidet en analyse av sykkelpotensial i Akershus. Bakgrunnen er at Akershus fylkeskommune har bedt Statens vegvesen, Region øst om å utarbeide en analyse av potensialet for økt sykling i Akershus. Analysen er del av et større prosjekt for et sammenhengende sykkelvegnett i fylket.

Det er publisert en rapport og en rekke kart i prosjektet. Rapporten er tilgjengelig under.

I prosjektet er det gjennomført analyser både på overordnet og mer detaljert nivå. Analysen viser hvilke områder, byer og tettsteder hvor effekten av å investere i ny sykkelinfrastruktur har størst potensial i form av mer sykling. Analysene kan brukes som bakgrunn for å jobbe trinnvis i prioritering og planlegging for sykkel. Hovedkonklusjonene fra analysene kan oppsummeres i fire trinn:

1. Prioriter etter forventet effekt - få flere nye sykkelturer for pengene

Etterspørselsanalysene viser at effekten, i form av forventet ny sykling ved bygging av ny sykkelinfrastruktur, varierer mellom områder. Resultatene tyder på at det er et stort potensiale for å øke syklingen internt i tettstedene på Nedre Romerike, flere steder i Follo og internt i Asker og Bærum. Modellen viser et stort potensial fra Lørenskogsområdet mot området Oslo øst.

2. Velg traseer ut fra folks reiserelasjoner

Kartanalysen viser at det i mange områder er flere aktuelle ruter som peker seg ut som aktuelle traseer å tilrettelegge for sykkel. Dette skyldes at folk kommer fra og skal til ulike steder. For å velge traseer som er relevante for folk å bruke, er det sentralt å ta utgangspunkt i hvordan folk faktisk reiser. For strekningen fra Lillestrøm til Oslogrensa er et for eksempel to ulike traseer som peker seg ut.

3. Utform attraktive ruter

En sykkelrute kan både være en flott og en negativ opplevelse. Hvordan en sykkeltur oppleves er avhengig av hvor sykkelruta ligger i forhold til blant annet grøntstruktur og vegtrafikk. I utformingen av ruter bør en både spørre seg om traseen er på riktig sted - og om den kan gjøres mer attraktiv ved tiltak på tilstøtende veg.

4. Gjør det bedre å sykle og mindre bra å kjøre bil

Sykling handler ikke bare om hvor attraktivt det er å sykle, men også om hvor attraktivt det er å sykle sammenlignet med andre transportmidler. Det blir mer attraktivt å sykle med bedre sykkelinfrastruktur, færre eller bedre kryss og kortere reisetid. Det blir mindre attraktivt å kjøre bil dersom det koster å parkere, er på en strekning med bompenger – eller hvis reisetiden blir lengre.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Harald
  Høyem
 • Ingunn
  Opheim Ellis

Andre bidragsytere

 • Hilde
  Solli
 • Mads
  Berg
 • Eli-Trine
  Svorstøl
 • Gunnar
  Berglund (Asplan Viak)
 • Øyvind
  Dalen (Asplan Viak)