• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Smidig mobilitet i Oslo - SMiO

Optimalisering av transporttilbudet for kollektivtrafikantene basert på reiseinformasjon fra smart datafangst.

Dagens reisevaneundersøkelser gir informasjon om start- og sluttpunktene for reisene, men lite informasjon om det som skjer underveis. I SMiO-prosjektet har vi sett på hvordan man kan benytte smarttelefonteknologi til å samle inn informasjon om reiseatferd og reiseruter, som et supplement til de tradisjonelle reisevaneundersøkelsene.

Innenfor prosjektet er det utviklet en applikasjon for å logge reiseaktivitet. Applikasjonen er testet ut ved at et utvalg av brukere av Ruters kollektivtilbud har registrerer sin reiseaktivitet over en periode på en-to uker. Urbanet Analyse har analysert disse test-dataene, og utforsket flere analysemuligheter og anvendelsesområder for slike typer av data.

Prosjektet er gjennomført av SINTEF og Urbanet Analyse, på vegne av Oslo kommune Bymiljøetaten. I tillegg har Ruter og Statens Vegvesen Region øst vært prosjektpartnere. Prosjektet er gjennomført med støtte fra av Regionalt Forskningsfond Hovedstaden (RFFH).

Det er produsert en rekke prosjektnotater innenfor prosjektet. Her kan du laste ned sluttrapporten fra prosjektet (L8.5 Sluttrapport), samt et notat som oppsummerer erfaringene fra prosjektets ulike aktiviteter (L7.1 Erfaringer fra prosjektaktivitetene). Øvrige prosjektnotater kan lastes ned fra SMiOs prosjektside: http://www.sintef.no/smio

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Miriam
  Søgnen Haugsbø
 • Solveig
  Meland (Sintef)
 • Erlend
  Dahl (Sintef)
 • Kristin
  Ystmark Bjerkan (Sintef)