• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

På oppdrag fra Ruter har Urbanet Analyse gjennomført et prosjekt som ser på samfunnsnytte av økte driftstilskudd til kollektivtransporten i Ruter-området.

Formålet med prosjektet er å se på samfunnsnytten av driftstilskudd til kollektivtransporten i Ruter-området, og hva som vil være et samfunnsøkonomisk optimalt tilskuddsnivå avhengig av rammebetingelsene for kollektivtransporten. I prosjektet ble det gjennomført analyser som ser på hvordan kombinasjoner av forbedringer i kollektivtilbudet og restriksjoner på biltrafikken påvirker hva som vil være et samfunnsøkonomisk optimalt tilskuddsnivå til kollektivtransporten.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim

Andre bidragsytere

 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Konstantin
  Frizen