• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Denne rapporten ser på samfunnsøkonomisk nytte og kostnad av alternative finansieringsordninger for kollektivtransporten i Akershus.

Resultatene fra disse analysene viser at et samfunnsøkonomisk optimalt kollektivtilbud i Akershus vil innebære en betydelig økt frekvens med mindre busser og et økt tilskuddsbehov på ca 200 mill kr. Samtidig vil rammebetingelser, som fortetting, parkeringsrestriksjoner eller vegprising, være en viktig alternativ "finansieringskilde" for fylket og gi omtrent samme effekt uten økte tilskudd.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim