• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

RVU dybde-undersøkelse

Prosjektet inngår i Vegdirektoratets forskningsprogram Bedre by. Hovedformålet med prosjektet var å undersøke hvorvidt tilgjengelighetskartlegginger gjennomført med GIS, kan bidra til å forklare geografiske variasjoner i reisemiddelfordeling. 

Økt forståelse av forholdet mellom områders tilgjengelighet med ulike transportmidler og reisemiddelvalg kan bidra til et bedret beslutningsgrunnlag for arealplanlegging.

Det er gjennomført analyser av byområdene Bergen og Trondheim. I tillegg til Vegdirektoratet har Samferdselsdepartementet også vært med på å finansiere oppdraget.

Hovedresultater: 

 • Tilgjengelighet forklarer bil, sykkel og gange best; kollektiv mindre og effekten er langt sterkere i Trondheim enn Bergen
 • Biltilgjengeligheten påvirker transportmiddelfordelingen sterkest
 • Det er en stor del av variasjonen i transportmiddelandelene som ikke forklares ved tilgjengelighet.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Harald
  Høyem
 • Ingunn
  Opheim Ellis

Andre bidragsytere

 • Gunnar
  Berglund (Asplan Viak)
 • Maria
  Amundsen
 • Øyvind
  Dalen (Asplan Viak)