• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Stor-Oslo Lokaltrafikk ønsket å få vurdert problemstillinger rundt rolledeling mellom ulike kollektive transportmidler. Spørsmålet om i hvilken grad tog, buss, trikk og T-bane har ulike konkurransefortrinn er avhengig av hvilke delmarkeder de betjener.

For å kunne vurdere spørsmålet om rolledeling for de ulike kollektive transportmidler er det nyttig først å oppsummere hva som er status når det gjelder kostnader, kapasitet og preferanser for de ulike transportmidlene, inkludert en evt skinnefaktor. Dette dokumentet konsentrerer seg derfor om en kort gjennomgang av status for tidsverdsettinger for ulike kollektive transportmidler og trafikantenes preferanser for ulike tilbud og de ulike faktorene en kollektivreise består av.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Katrine
    Næss Kjørstad
  • Bård
    Norheim