• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Utredning

På oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet har Urbanet Analyse utredet dagens reisevaner og potensialet for endret reisemiddelfordeling i mellomstore byområder. Oppdraget inngår som en del av arbeidet med en strategi for hvordan transportetatene skal jobbe med mindre byområder som ikke er aktuelle for byvekstavtaler. Analysene består av tre deloppgaver:

 1. Kartlegging av dagens reisemønster og transportmiddelbruk, basert på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen
 2. Analyse av forventet befolknings- og transportvekst
 3. Vurdering av potensialet for redusert bilbruk og virkemiddelbruk for dette

Analysen er gjort på et utvalg av mellomstore byområder, som er sammenlignet med de ni byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler.

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Maria
  Amundsen