• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Utredning

Urbanet Analyse har på oppdrag fra NCE Marine CleanTech utredet markedsgrunnlaget for en elektrisk byferge i Haugesund og beregnet forventet effekt på klimagassutslipp. 

Vi finner et markedspotensial for fergen, men ser en utfordring i at en høy andel av de potensielle reisene i dag reiser med buss. Det betyr at byfergen vil konkurrere mot annen kollektivtransport på enkelte strekninger.

Haugesund Kommune har fått bevilget penger til å utrede et miljøvennlig sjøveis transportmiddel mellom byøyene (Risøy og Hasseløy) og sentrum, for å redusere utslipp fra veitrafikk over broene og i bygatene. 

Analysene viser at det er potensiale for elektrisk byferge i Haugesund, men at det krever høy frekvens og at ringrutene kjører i begge retninger. Det er viktig å avveie transportmidlenes rolle i forhold til hverandre slik at ikke de ulike tilbudene innen kollektivtrafikken utkonkurrerer hverandre.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Johannes
  Raustøl
 • Harald
  Høyem
 • Katrine
  Næss Kjørstad