• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

På oppdrag fra Buskerudbyen har Urbanet Analyse og Norconsult gjennomført en utredning av aktuelle framkommelighetstiltak for kollektivtrafikken i Buskerudby-området.

Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av prosjekt "Biltrafikkreduserende tiltak". Innenfor dette prosjektet har Urbanet Analyse også utarbeidet rapporten "Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen- Kunnskapsgrunnlag".

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Ingunn
    Opheim Ellis

Andre bidragsytere

  • Edel
    Hovland Nordang