• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Undersøkelse

Urbanet Analyse gjennomførte våren 2020 en analyse av koronapandemiens effekt på reisevaner og preferanser. I forbindelse med dette prosjektet ble det gjennomført en markedsundersøkelse i fire norske byområder (Buskerudbyen, Stavangerregionen, Bergensregionen og Kristiansandsregionen).

Nå gjennomfører vi en oppfølgingsundersøkelse på oppdrag fra Brakar, for å kartlegge eventuelle endringer i preferanser og reisevaner sammenlignet med forrige undersøkelse. I tillegg inkluderer den nye undersøkelsen flere spørsmål om ulike tiltak som kan bidra til å redusere inntektstapet knyttet til en langvarig nedgang i reiseaktivitet.

Foto: Brakar

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Bård
  Norheim
 • Katrine
  Næss Kjørstad