• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Modell

Urbanet Analyse har på oppdrag fra Jernbanedirektoratet videreutviklet Trenklin-modellen. Trenklin benyttes til å beregne trafikantnytte og effekter for etterspørsel og billettinntekter ved endringer i rutetilbudet. Modellen har tidsoppløsning og brukes også til å vurdere kapasitets- og trengselsforhold om bord på togene.

I videreutviklingen er det lagt til rette for å benytte flere kundesegmenter og for å ha ulike togprodukter med ulike priser og andre egenskaper. Det er også gjort forbedringer i modellen med hensyn på beregningstid.

Modellen er oppdatert med preferansene for de som reiser til Oslo Lufthavn med tog og benyttet til å analysere ulike case for tilbringertrafikken med tog til Oslo Lufthavn.

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Patrick
    Berent Ranheim
  • Harald
    Høyem