• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Analyse

Urbanet Analyse skal på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet analysere omfanget av sykling i ulike grupper i befolkningen, basert på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2018. Analysen gjøres på et foreløpig datasett, og inngår dermed som et ledd i kvalitetssikringen av RVU 2018. 

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Ingunn
    Opheim Ellis
  • Katrine
    Næss Kjørstad