• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

På oppdrag fra Øvre Eiker kommune har Urbanet Analyse sett på nyttegevinsten av ny busstrase til Hokksund sentrum og ny atkomst til Hokksund stasjon. Vi har også sett på influensområdet til Hokksund stasjon når det gjelder gang. og sykkelturer. Formålet med analysene har vært å vurdere potensialet for miljøvennlige reiser

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Ingunn
    Opheim Ellis
  • Katrine
    Næss Kjørstad