• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Dobbeltspor Sandnes-Nærbø

Urbanet Analyse har på oppdrag fra Jernbaneverket gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av et konsept for dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø. Oppdraget bygger på en tidligere analyse av ulike tilbudskonsepter for togtrafikken på Jærbanen (UA-rapport 56/2015), og et av disse utbyggingskonseptene har vært analysert i den samfunnsøkonomiske analysen. Den samfunnsøkonomisk analysen inngår i Jernbaneverkets leveranse til transportetatenes og Avinors plangrunnlag til Nasjonal transportplan 2018-2029.

Resultatet av analysen viser at byggingen av dobbeltsporet mellom Sandnes og Nærbø (konsept 1) er samfunnsøkonomisk ulønnsom sammenlignet med referansesitasjonen. Selv om endringen i togtilbudet som følge av dobbeltsporet reduserer reisekostnadene for trafikantene og gir en nytte på 1,46 mrd. kroner, er de totale investeringskostnadene på 9,5 mrd. kroner inkludert reinvesteringer i analyseperioden. Dette gir en samfunnsøkonomiske netto nytten på -8,8 mrd. Kroner, som gir en netto nytte per budsjettkrone på -0,92.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Harald
  Høyem

Andre bidragsytere

 • Mads
  Berg
 • Tormod
  Wergeland Haug