• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Kartlegging og metode

Urbanet Analyse har på oppdrag fra Ruter vurdert hvordan utviklingen i kollektivtrafikkens markedsandeler i Oslo og Akershus kan kartlegges på en bedre måte enn i dag.

Prosjektet er gjennomføret i samarbeid med Odyssey AB v/Andreas Nergård som blant annet arbeider med integrasjon av data for mer effektive resultatmålinger.

Oppgaven er tredelt:

 • Vurdere endringer i dagens Ruter MIS som kan øke presisjonen i markedsandeler som rapporteres direkte fra systemet.
 • Vurdere om man kan ta i bruk data fra andre kilder i kombinasjon med resultatene fra Ruters MIS som grunnlag for å estimere markedsandeler som i større grad samsvarer med antatt utvikling i markedsandel.
 • Opsjon: Vurdere om markedsandeler kan kartlegges med større presisjon ved hjelp av andre metoder

Foto: Redink Fartein Rudjord/Ruter

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Harald
  Høyem
 • Torbjörn
  Eriksson

Andre bidragsytere

 • Maria
  Amundsen