• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Markedsanalyse

Urbanet Analyse har fått et nytt prosjekt i Stockholm hvor vi skal bistå trafikk­nämnden (SLL) med å studere potensial og drivkrefter for å kunne øke kollektiv­transportens markedsandeler. 

Analysene vil både se på drivkrefter bak transportutviklingen, rammebetingelser for kollektivtransporten og konkurranseflater mot bil på ulike strekninger. Målet med prosjektet er å anbefale strategier for SLL som kan målrette satsingen mot de mest kostnadseffektive tiltakene.

Foto: sll.se

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Torbjörn
  Eriksson
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Harald
  Høyem