• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

På oppdrag fra COINCO North har Urbanet Analyse analysert markedspotensialet for passasjertransport med nye togkonsepter i korridoren mellom Oslo og København.


Analysene har fokusert både på endepunktsmarkedet, hvor nye togkonsepter konkurrerer mot flymarkedet, og på underveismarkedet, hvor buss og bil er hovedkonkurrentene til tog. Resultater fra analysene viser at nye togkonsepter vil kunne ta størstedelen av endepunktsmarkedet mellom de største byene i "det nordiske triangelet". Et nytt togkonsept vil også gi økt etterspørsel etter togreier på underveismarkedet i korridoren mellom Oslo og København

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Lisa
  Steine Nesse