• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

På oppdrag fra Jernbaneverket har Urbanet Analyse utredet potensialet for høyhastighetstog i Norge.


Urbanet Analyse har gjennomført to analyser av markedspotensialet for høyhastighetstog i Norge. Analysene er gjennomført på oppdrag fra Jernbaneverket, som en del av flere utredninger på området. Analysene fokuserte på strekningene Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen og Oslo-Kristiansand-Stavanger.

Den første analysen er basert på den nasjonale persontransportmodellen. Den andre analysen ser på flypassasjerenes preferanser for høyhastighetstog, både når det gjelder verdsetting av kortere reisetid og preferanse for et tog med høyere standard. Markedsanalysen blant flypassasjerene viser at et høyhastighetstog kan overta mellom 75 og 95 prosent av flytrafikken på disse strekningene. Trafikantene kan også være villig til å betale mer enn med fly for å reise med høyhastighetstog. Det skyldes at reisetiden kan bli utnyttet mer effektivt.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Tom
  Norman Hamre