• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Utvikling

Urbanet er engasjert av Ruter til å lage nytt måltallsverktøy. Verktøyet skal brukes i forbindelse med rapportering av trafikktall, markedsandeler og fremtidige prognoser for Ruters markedsområder. Den viktigste datakilden er Ruters kontinuerlige reisevaneundersøkelse MIS, men også andre datakilder inngår.

Ruter har behov for et oppdatert modellverktøy som kan benyttes til å sammenfatte data fra trafikktellinger og reisevaneundersøkelse (MIS). Modellen skal gi robuste og nøkterne resultater og det er viktig at trafikkvekst i de ulike markedsområdene blir konsistente med oppsummeringsbetingelser gitt av blant annet totalt turomfang. Modellen skal være enkel i bruk ved at de nødvendige prosessene er automatisert.

Foto av buss: Ruter

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Patrick
  Berent Ranheim
 • Harald
  Høyem
 • Bård
  Norheim