• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Tiltak for bedre luftkvalitet

Urbanet Analyse og NILU - Norsk institutt for luftforskning har utarbeidet en revidert tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Drammen. Utredningen er gjennomført på oppdrag av Drammen kommune i et prosjektsamarbeid med Statens vegvesen.

Norge ble i 2015 dømt i EFTA-domstolen for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv, både for over-skridelser av grenseverdier for lokal luftkvalitet og fordi kommunenes tiltaksutredninger for lokal luftkvalitet ikke tilfredsstilte kravene i direktivet. Drammen var en av byene som var omfattet av dommen. Miljødirektoratet påla derfor Drammen kommune å revidere sin tiltaks-utredning for lokal luftkvalitet fra 2015.

Det anbefalte handlingsprogrammet består dermed av fire tiltak, alle tiltakene er rettet mot svevestøv, PM10:

 1. Redusert hastighet på E18 gjennom Drammen.
 2. Piggdekkavgift i Drammen kommune
 3. Nytt renhold og støvbindingsregime
 4. Bompengeopplegg fra Buskerudbypakke 2

Vi anbefaler å gjennomføre minst ett av de anbefalte tiltakene i handlingsplanen som kan gjennomføres på kort sikt. Det vil si enten piggdekkavgift, redusert fart eller nytt støvbindings- og renholdsregime. Vårt anbefalte tiltak er piggdekkavgift, eventuelt i kombinasjon med nytt støvdempings- og renholdsregime. Piggdekkavgift viser god effekt, vil ha effekt i hele kommunen, rammer få, og er et billig og enkelt tiltak å gjennomføre.

Last ned dokument her

Andre bidragsytere

 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Hilde
  Solli
 • Britt
  Ann K. Høiskar (NILU)
 • Ingrid
  Sundvor (NILU)
 • Mona
  Johnsrud (NILU)