• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Kundeundersøkelse

Urbanet Analyse har gjennomført en markedsundersøkelse blant befolkningen i Asker og Bærum om deres bruk av kollektivtransport og synet på kollektivtilbudet i området. 

Ved årsskiftet 2016/17 gjennomgikk kollektivtilbudet i Bærum store endringer. Busstilbudet innad i Bærum ble styrket med flere nye ruter og økt frekvens, mens det ble færre direkteavganger inn til Oslo. På oppdrag fra Ruter gjennomførte Urbanet Analyse en markedsundersøkelse blant et representativt utvalg av befolkningen i Asker og Bærum våren 2018. 

Resultatene viser at flertallet er fornøyd med kollektivtilbudet i området. Et flertall oppgir at de opplever at antall avganger har blitt bedre etter ruteomleggingen, men samtidig har misnøyen med muligheten til å reise direkte og med punktligheten økt, særlig blant befolkningen i Bærum. Analysen viser likevel at de fleste reiser like mye med kollektivtransport nå som de gjorde for et par år siden, til tross for tilbudsendringen.

Foto: Ruter AS

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Maria
  Amundsen