• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Urbanet Analyse har i samarbeid med Norconsult utredet køprising i Bergensområdet, på oppdrag fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

Utredningen er et strategisk beslutningsgrunnlag for å vurdere om køprising er et aktuelt alternativ for Bergen, og består av en hovedrapport og fire delnotater:

 • Hovedrapport: Køprising i Bergensområdet? med hovedresultater, konklusjoner og anbefalinger
 • Delnotat: Dokumentasjon av virksomhetsundersøkelsen (UA-notat 21/2009)
 • Delnotat: Dokumentasjon av markedsundersøkelsen (UA-notat 22/2009)
 • Delnotat: Oppsummering av internasjonale erfaringer (UA-notat 23/2009)
 • Delnotat: Dokumentasjon av trafikkberegninger og samfunnsøkonomiske analyser (UA-notat 24/2009).

I utredningen konkluderes det med at køprising både vil gi fremkommelighets- og miljøgevinster, og at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å innføre en slik avgift.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim

Andre bidragsytere

 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Alberte
  Ruud
 • Frode
  Voldmo
 • Hans
  Petter Duun