• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Konkurranse-situasjon

På bakgrunn av analyser av bytrafikken og regionale strekninger i Örebro har Urbanet foreslått framtidige insentivavtaler for kollektivtrafikken.

Analysene viser at bybussenes konkurransesituasjon sammenlignet med bilen er bra for dagens kollektivtrafikanter, men dårligere for den gruppen som reiser sjelden og har andre tidsverdier. Insentivavtalene mellom de regionale kollektivtransportmyndighetene og operatørene skal bidra til å forbedre konkurransesituasjonen og øke antall reisende.

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Torbjörn
  Eriksson
 • Harald
  Høyem
 • Kristine
  Wika Haraldsen