• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Analyse

Urbanet bistår Asplan Viak med prissatte konsekvenser i kommunedelplanen for ny veitrasé Kongsvinger–Kløfta. Dette innebærer bistand med transportanalyser og nyttekostnadsvurderinger.

Oppdragsgiver er Nye veier

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Patrick
    Berent Ranheim