• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

På oppdrag fra Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL) har Urbanet Analyse fått i oppdrag å analysere kollektivtilbudet i Vestregionen.

Målsettingen med prosjektet er å utvikle kollektivtilbudet til å bli mer brukervennlig og lettfattelig, gi flere reisende og redusert biltrafikk, beholde dagens trafikanter i en lenger periode enn i dag og øke utnyttelsen av kollektivsystemet, målt ved flere kollektivreisende per tilskuddskrone

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Bård
  Norheim

Andre bidragsytere

 • Tom
  Norman Hamre