• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Utredning

Urbanet Analyse, i samarbeid med Asplan Viak, har vært engasjert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for å utrede kollektivtransportkapasitet og fortettingspotensial for utvalgte kollektivknutepunkt langs høyverdige kollektivtilbud under planlegging i de fire største byene i landet. Dette omfatter Superbuss i Trondheim, Bybanen i Bergen, Bussveien i Stavanger og Fornebubanen i Oslo og Bærum.  

Urbanet Analyse sto for kapasitetsberegningene.  

Last ned dokument her

Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Kristine
    Wika Haraldsen

Andre bidragsytere

  • Eli-Trine
    Svorstøl