• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

På oppdrag av Transportbedriftenes Landsforening (TL) har Urbanet Analyse utarbeidet et notat om kollektivtransportens samfunnsmessige betydning.


Notatet er basert på kunnskap fra tidligere prosjekter, med hovedvekt på følgende publikasjoner:
  • Kunnskapsoppsummering av norsk og internasjonal forskning om kollektivtransport: Kollektivtransport. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder (Utgitt i november 2007)
  • Oppsummering av samlet evaluering av Tiltakspakkene for rasjonell og miljøvennlig transport: Hva Tiltakspakkene har lært oss (TØI rapport 810/2005)

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim

Andre bidragsytere

  • Alberte
    Ruud