• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Urbanet Analyse har på oppdrag av Transportbedriftenes Landsforening (TL) utarbeidet et notat om kollektivtransportens miljømessige betydning. I dette notatet har vi tatt utgangspunkt i potensialet for økt kollektivtransport som ligger i endrede finansielle og strukturelle rammebetingelser, samt nøkkeltall for utslipp fra de ulike transportmidlene.


Vi har foretatt en beregning av de miljømessige gevinstene ved en slik overføring av bilreiser til kollektivtransport. Beregningene er basert på effekten av endringer i kollektivtransportens rammebetingelser som er funnet i to tidligere studier: Optimale tilskudd til kollektivtrafikk i byområder (TØI rapport 829/2006) og Kollektivtransport i nordiske byer. Markedspotensial og utfordringer framover(UA-rapport 2/2006).

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim

Andre bidragsytere

  • Alberte
    Ruud