• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Rapporten gir en bred gjennomgang av internasjonal og nasjonal forskning om hvordan kollektivtransporten kan øke sin konkurransekraft.

Målsettingen med prosjektet er å gi en popularisert fremstilling av erfaringene med økt satsing på kollektivtransport. Rapporten har fokus på betydningen av rammebetingelser, som organisering og finansiering, bystruktur og konkurranseflater mellom de ulike transportmidlene. Den tar også opp overordnede markedsstrategier for kollektivtransporten.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim

Andre bidragsytere

  • Alberte
    Ruud